Privatna Detektivska agencija Shark jedina je agencija u Republici Hrvatskoj koja korporativnom sektoru nudi uslugu digitalne forenzičke istrage računala (Windows OS) i pametnih telefona (Android/iOS) uz uporabu  najsuvremenijih forenzičkih alata.

http://www.shark-detektiv.eu/

Vlasnik:
Goroslav Šmaguc, mag. iur
Sjedište agencije:
Derenčinova ulica 18
10000 Zagreb, Hrvatska
+385 98 471 459
+385 1 4614 618