Privatna Detektivska agencija Shark jedina je detektivska agencija u Republici Hrvatskoj koja korporativnom sektoru nudi uslugu digitalne forenzičke istrage računala (Windows OS) i pametnih telefona (Android/iOS) uz uporabu nekoliko najsuvremenijih forenzičkih alata.

Vlasnik:
Goroslav Šmaguc, mag. iur

Sjedište agencije:
Derenčinova 18, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon:
+385 (0) 1 4614 618
+385 (0) 98 471 459